Ja, ik wil graag su’n deurstikker en sil um nyt ergens in ’e stad opplakke, mar bij mij thús op of bij de foar- of achterdeur:

Ut emailadres wurdt nyt opslagen. Wij brúke ut allenug om un reaksje ferstuere te kinnen.
Dyn adres wurdt nyt opslagen. Wij brúke ut allenug om de deurstikker besorge te kinnen.