An disse pagina wurdt nòg werkt. Bekyk ut later nòg un kear.
 
METKIKERS SÒCHT
Wy kinne ‘metlifte’ met ut projekt fan ut Franeker Woardeboek, wêr’t Wim Aalbers en syn ‘Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers’ al un paar jaar met doënde binne! Fan al hun werk en inset kinne wij gebrúk make doar hur woardelysten sumar over te nimmen en an te passen naar ut Dokkumers. Op disse wize probeare wij ut Stads en ut Dokkumers fast te lêgen.
 
Dêrfoar make wij gebrúk fan METKIKERS of METLEZERS, dy’t hier inlogge kinne om de ‘polls’ foar ut Dokkumers in te fullen. Is ut bijfoarbeeld ‘heet’ water of sêge jou earder ‘hyt’ water in ut Dokkumers? 
Wille jou òk metleze en oans helpe, meld dij dan aan fia ut kontaktformulier. At wij dyn personalia hewwe, krijst de inloggegevens om met te doën an ut Dokkumer Woardeboek.