Priveeferklaring en koekjes

Koekjes

Disse web-side brúkt koekjes – kleine tekstbestandsjes dy’t op dyn kompjoeter plaatst wurde, wêrdeur de side op syn bêst weargeven wurdt.
In ut algemeen wurde koekjes brúkt om foarkeuren fan brukers te bewaren en soms om anonimisearde data te leveren an derde partijen as Google Analytics.
Koekjes geve over ut algemeen de web-sidebesoeker un betere erfaring. Koekjes kinne òk altyd útskakeld wurde. De simpelste manier om dat te doën is om binnen de brúkte webbrowser koekjes te blokkeren.
Tidens ut earste besoek an de web-side fan Ut Genoatskap wurdt der un koekje-melding toand, wêr’t de besoeker de mogelukhyd het disse al dan nyt te akseptearen deur de melding te slúten of open staan te laten.

Priveeferklaring

Besoekers fan disse web-side kinne un kontaktformulier infulle. De infulde en fersonden gegevens wurde nyt opslagen in un database. Se wurde allenug brúkt om de fersender fan ut formulier antwoarde te kinnen.