Ut dak op

Liep ik fanneweek met Nutterd over de Syl en toen war ut hele stadhús ferdwenen! Der ston allineg nog un groate groëne doas, mar toen ik beter keek, sag ik dat de hele gevel in de steigers ston. Gelukkeg hongen de klokjes fan ut karreljon nog wel in ut koepeltsje…
Ik ging hast út myn dak, mar Nutterd wist te fertellen dat de skilder langs de gevel en de klokketoren sú.

‘Seker omdat de raad fan oans nije gemeente eindelek wear naar hús komt, in ut hart fan noardelek Oastergo: oans moaie Dokkum!’ sei ik fol dramatyk, mar su is ut fansels wel. De magistraat fan stad en ommeland hoart thús bij de Syl, achter oans statige stadhús, dat al mear as vierhonderd jaar ut bestuurssentrum fan oans regio is. Al hast un jaar staat dêr un skitterende fergadersaal leeg. Jou make mij nyt wiis, dat dêr in plak fan 19 gyn 29, dus tien stoelen mear foar alle raadsleden staan kinne. In de hoeke kinne òk noch wel un paar sitte; wij hewwe de kamer met de ferjaardag òk altyd fol te staan!
Om de Kollumers earst wat stil te krijen hewwe de raadsleden nou un jaar lang naar Kollum fliege mutten. Dêr hewwe se allineg mar un stukje kaas bij de koffy. Dat is fansels gyn doën… en dy arme Ferwerters, dy musten dêr ut fearst foar fytse.

Mar Nutterd holp mij út de droom: ‘Se wille ut dak op in de Koaningstraat!’ Ik wist nyt wat ik hoarde! Dat fyl mij koud op myn dak… Der komt un nije raadssaal boven op ut gemeentekantoar? Dan mut dy blokkedoas fan de gemeente seker nog hoger en groater wurde? Dat mut wel door un duur advysburo fan búten bedacht weze…! Gyn Dokkumer sú ut in ’e harses krije om binnen oans moaie stadsje (en beskermd stadsgesicht!) ut dak op te gaan om syn tent te ferbouwen. Ik siën de regelhandhavers al langskommen trouwes…

Ik sú sêge: bij Van Sinderen un paar knappe stoelen in de oprúming en dan wat dichter op mekaar sitten gaan (ók goed foar de onderlinge kontakten) en dan moai onder dak in de raadsaal achter de ouwe vroedskapssaal fan oans ouwe Dokkumer stadhús. Dy acht miljoen kinne wij wel beter brúke en anders hewwe se der in ‘arrem’ Dantumadiel wel un moaie bestemming foar. De ferhúzing fanút ut Harddraverspark is òk nog lang nyt rond, wylst der wel fanalles in de raad roepen is. Ut dak op met al jimme dure plannen!

Wilstou reageare? Da ’s moai, mar in ut Dokkumers graach! Myn grammatika is ok nyt perfekt en dou hest ien foardeel: der is gyn faste nòrm foar ut Stads, dus skryf su’st dou praatst!